VÅRSTÄDDAG 2017

På stämman bokades städdag söndag den 14 maj med start kl 10.00, vi samlas i lekparken.
Under dagen kommer det att bjudas på korv och fika.

Vi har hyrt in 4 st röjsågar som ska användas för att ta bort sly i skogen på vårt område.

Arbetsuppgifter:
Plocka skräp i hela området
Röja sly i skogarna
Städa och skrubba golvet i miljöboden
Ev klippa gräs och rensa ogräs vid miljöboden
Ev klippa gräs och rensa ogräs vid lekpark
Se över utrustning i lekparken
Sätta upp finare insektsnät i miljöboden
Sopa delar av vägarna
Se över staket kring stenkista
Olja in bänk och bord vid lekpark
Mm.

 Top